Obowiązek informacyjny wynikający z RODO:

Przyjmuję do wiadomości, że z chwilą założenia konta podane przy rejestracji dane osobowe zostaną przekazane Administratorowi Danych Osobowych, tj. Semble8 LTD z siedzibą w Londynie (86-90 Paul Street, Londyn, Anglia, EC2A 4NE, wpisana do rejestru Companies House pod numerem 11391700). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do umożliwienia Administratorowi skontaktowania się w celu przedstawienia oferty handlowej dotyczącej możliwości korzystania z aplikacji Stamper.

Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), a podstawą ich przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit a oraz f RODO.

Administrator Danych Osobowych będzie przetwarzał ww. dane osobowe wyłącznie w celu skontaktowania się i przedstawienia oferty handlowej dotyczącej możliwości korzystania z aplikacji Stamper, przez okres 3 lat, przy czym istnieje możliwość cofnięcia zgody i zażądania od Administratora Danych Osobowych usunięcia tych danych w dowolnym okresie poprzez kontakt z nim drogą e-mailową lub telefoniczną.

Dane osobowe nie będą stanowić podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem tych, z którymi Administrator Danych Osobowych podpisał umowę o współpracy.

Istnieje możliwość zgłoszenia Administratorowi żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia w dowolnym momencie zgody, wniesienia skargi do organu nadzorującego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych możliwy jest na adres wskazany powyżej, a także adres e-mail: legal@getstamper.com